Pedwar Cyflwr Dyn. O'r Pedwar Gwynt 2019-01-16

Pedwar Cyflwr Dyn Rating: 7,6/10 954 reviews

Twrci: dyn arfog yn saethu pedwar aelod o staff prifysgol yn farw

Pedwar Cyflwr Dyn

Ni ddelyd y cwlwra, rhaid ei dori yn ddarnau trwy ddyrnodau cerydd. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. Onid yw manylgais pecbadurus yn naturiol i ni? Cofiwcb fel yr angbofiasochy ac mor annhirion y triniasocb yr bwn a'ch cof- iodd yn eich isel radd. Camgymmeriad enbyd a dinystriol y w! Mae'r pedwar wedi eu harestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol ac yn parhau yn y ddalfa. Nor must we forget the Rhodd Mam, a little book published in 1811, which for over a century remained the primer of systematic religious instruction for Welsh Calvinistic Methodist children.

Next

1821 in Wales

Pedwar Cyflwr Dyn

Yn hedwerydd, Tremiwcb ar yr annrhefn dychrynllyd y dygwyd y byd iddo trwy btfchod dyn, Nid yw y Uewod yh gwneyd ysglyfaetb o lewod, na bl«iddiaid ofleiddiaidj ond trodd dynion yn ileiddiaid i'w gilydd, gan gnoi a thraflyngcn eugilydd. It draws a vivid picture of the complexity of Zen Buddhist literary production in interaction with doctrinal and ritual issues, as well as in response to the sociopolitical contexts. Jbwycbwi a ddygwyd o'cb cySwr natur at Grist, bydd web ostyngedig -, gan ddyfod at Grist yn barbaus cr adnewyddiad profiadol o'cb undeb fig ef, a marwhad ycbwanegol ar weddillion llygredigaetb Os cyfnewidiwyd eich natur, eto mewn rhan. Mae ffol- ineb yn rbwym yn y galon, y mae wedi ei gyd-wau yn ein natur. Dyma y gwenwyn yr bwn a wenwynodd hoU ddyfroedd y mwyniant bydol yr ydym yn yfe4 o bonynt. Pa bam na chredwcb byn? Oddi yma y mae ty wallt digofaint yn foddbaol ganddo ef.

Next

Thomas Boston (Boston, Thomas, 1677

Pedwar Cyflwr Dyn

Os na saif y Cyiryngwr rbwqg Duw a chwi, fe'cU eoUir am bytb. Os ydym niynbollawl aualluog i wueutbur da, pa fodd y gall Duw ofyn i ui ei wneutbur? Ac onid ydym yn ail gyhawni ffolineb ein tad Adda, trwy ddringo at firwytbau gwabarddee gwrthvyynebent hi ar ei bymddangosiad cyntaf; pe gwrtb- wyncbent bwynt yn eu tarddiad ; tiengent yn fuan. £to, y inae go- baith yn Israel yn acbos y pttb hvra. Mae wedi ei ofeuo i adnabod lesn Grist, I Cor i. Ond y naae byo yn fyr Uwn w«ftb. Mae tystiolaetb eglur yr ysgrytbyr genych ar y matter j ond yr ydycb yn bwyrfrydig i dderbyn y fath dystiolaetb am eich gwueledd eicb bun.

Next

Taith Fawr y Dyn Bach

Pedwar Cyflwr Dyn

Image copyright Gareth Owens Image caption Mae Ifan Owens yn fyfyriwr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ymosodiad difrifol ar fyfyriwr yn Aberystwyth wedi arestio pumed dyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad. Buddhism is a profoundly human-centered religious tradition, yet it relies upon a dexterous use of the animal other to help clarify the human self. Yr byn sydd yn hawddgar ynddynt bWy, i'r anian newydd, yw rbyw belydr o ddaioni Duw sy'n ymddangos ynddynt 5 canys i eneidiau grasol nid oes llewyrcb ynddynt, ond llewyrch bentbycoL. Mae mor naturiol i ni guddio pecbod a'i gyfiawni. A ydych chwi yn grwgnach, am eicb bod dan boen o selni? Pwy a'm gwared oddiwrtb gorph y farwolaetb bon? He was an indefatigable writer all his life. Pan oedd dydd gras beb wawi-io arno. Os dywaid neb, beth yw hyn oH i ni, y rhai na phrofasom erioed o'r cyflwr sanctaidd a dedwydd hwnw } Gwybyddent ei fod yn perCbyn i ni mor belled a bod Adda yn wreiddyn boll ddynolryw, ein pen cyflFredin a'n byn-.

Next

Twrci: dyn arfog yn saethu pedwar aelod o staff prifysgol yn farw

Pedwar Cyflwr Dyn

Beth ond tywyUwch naturiol xieddyliau dynion, a allai wisgo ymaitb oleuni datguddiad aUanol, mewn aebos ag yr oedd dedwyddwcb tragywyddol yn ymddibynu arno? Gwelwch fel y maent yn syrthio, fel ser oV nefoedd, pan y mae anghrist yn Jlwyddo! Am raai eicb dyledswydd yw gwneutbur. ~-Yr un modd y mae bod yn blant digofaint yn arwyddo mwy na bod yn ddaiostyngedig i, neu dan ddigofaint. Dywedwcb i pai yn Uf Fa tonill sydd yn byn? Mae yn cytuno yn bynod k natur lygredig. Ond mynych y mae y dyn diarlgenedledig yn bwrw yroaith weddillion gallu naiuriol, y goleua'r gallu, a geir yn mysg ad- fail dynolryw. Ond et fod y Uestri pridd, yn y rbai y. Dyma ganlyniad holt ymdrechwaith llawer yn nghylch matter eu beneidiau -, maent yn wir yn cael eU; dwyn i gyflawni dyledswyddaa y» fanylach 3 ond y maent cyn. He nad yw en pryf hwyDt yn luarw.

Next

Dyn mewn cyflwr difrifol wedi gwrthdrawiad yng Nghaerdydd

Pedwar Cyflwr Dyn

Mae dy weitbredoedd galwedig- aetbol yn becbod, Diar. Na ddo, yr oeddynt yn symudadwy at ddrwgj a byny yn unig gan ddyn ei bun 5 gan i Dduw roddi iddo ddigon o albi i sefyll yn yr uniondeb bvvn, pe dewisasai. Pe buasai neb yn ei cbael, diamnieu y cawsai el Fab ei bun j ond nid arbedodd efe ef. Mae y rbai sydd yn-gweled eu bnnain yn dra pbecbadurus yn canfod eu bod yn etifeddion digoftiint. Pan agorom gyntaf ein Ilygaid yn y byd, yr ydym megis yn Hygad-traws, a'n golwg m ag uffern ac nid to «'r nefoedd. Yn ail, Fe'i profir trwy y geiriau hyny yn Job xiv. Ac Yr dyben o'ch goleiin yn y mater hwn, ystyriwcby pelhau caulynol : 1 pr iwf Y tywyllivcji oeHd ar vvyneb y ddaear, cyn ae wedi jmddangosiad Crist, yrbwn a gyfododd fel baul cyfiawn- der ar y ddaear.

Next

Download [PDF] New Mah Y Na Free Online

Pedwar Cyflwr Dyn

Beth sydd rhyngV ddynt ft chyfiawnder Crist? Gwir yw sylwad Solomon, Diar. Mae'r galon dwyllodrus yn gwncyd Uawer ystryw i ochel lachawdwr, ac i dwyllo y dyn am ei ddedwyddwcli tra- gyivyddol. Maeamgyffrediad- au dyn am betbau ysprydol wedi llygrn, Ps. Merch ifanc oedd hi, ond roedd wedi gwneud ei hun i edrych mor anneniadol â phosib. Mae yf enaid yn f oddlon i ymostwng iddo. Mae ambell ymateb i ddyfodiad y grŵp hwn wedi bod yn ddadlennol. Category: Religion Author : Garma C.

Next

Full text of cyflwr dyn, wedi ei gyfieithu gan I. Parry [or rather, by E.

Pedwar Cyflwr Dyn

Pa fodd na chymmerai y bygytbiad afael yu y pecha fel pegwnaetbit fdly yn erbyn dynion, fe-fuasai dy fywyd wedi cajelei ddwyn oddiarnat cyn hynj ac oni fyddi ddigotaint o'r ncf dy. Yn olaf, Ni elli di waredu dy bun. Cyfrifir ei bechod cyntaf i ni ; am byny cyfiawn y gadewir ni mewn di£fyg o'i gyfiawnder gwreiddiol ef, yr bwn a roddwyd iddo fel person cyffredinbl, ac a gollwyd trwy ei becbod : ac y mae byn yn caniyno angenrheidrwydd, ynddo ef a ninnau, trwy lygred- igaetb yr holl natur. Ystyriwch fel y mae dynion yn myned yn mlaen yn ffordd pecbod, nes eu battal, a hyny trwy law Duw, Esay Ivii. Pan ddaetb Crist yn lie yr etboled- igion, i wevtbio eu iecbydwri etb, yr un oedd yr ammodau. Iloni dracbefn 3 fel Abab. Fel y mae dynion yn ymboeni i guddio eu pecbodau oddfwrtb eu cydwybodau, ac i roi y lliw goreu ai allont arnynt.

Next

O'r Pedwar Gwynt

Pedwar Cyflwr Dyn

A ydynt bwy yn aduabod Crist, neu yn canfod ei ogoniant ef, neu unrbyw degwrb ynddo, fel y dyntuneni ef?. Yr wyt yn diawd yn wir, yn dra thlawd a tbruenus, Dat. Mae pob un o honom yn dwyn deUv ac argrafFy cwymp arnom i ftc i brofi gwirionedd hyn, yr wyf yn apelto at gydwy- bodau pawb yn y petbaa canlynol. Nid yw gymraeiadwy gan Dduw, ond mae yn ddig wrtbo. Anadnabyddiaetb o bla eu caU onan.

Next

Full text of cyflwr dyn, wedi ei gyfieithu gan I. Parry [or rather, by E.

Pedwar Cyflwr Dyn

Nid oes a wnelycb cbwi ft Christ tra yr ydych dan y cyfammod bwn. Ni fodrUa»Avcii ar eicfa bw. Pa raor nertbol bynag y byddo ar y dJaear neu yn uffern, g» l Dqw ei yru yn mbellacb. A elli di dalu dy ddyled dy bun? Mae'n faich na all un dyn sefyll daoo. Mae pwjs y digofaint li:svn yn perr iddo cbwysu dafnau o waed.

Next