An ceathramhadh eagnaidhe. Trí Bior 2019-01-21

An ceathramhadh eagnaidhe Rating: 6,8/10 710 reviews

CELT project: Foras Feasa ar Éirinn (Book I

An ceathramhadh eagnaidhe

Ag so freagra an mhairbh do réir Dháibhídh Ríogh san. Is uime gairthear Laighin díobh ó na Laighnibh leathan-ghlasa tugsad DubhGhaill leó i n- Éirinn an tan tángadar le Labhraidh Loingseach; ionann, cheana, laighean agus sleagh. Bíodh a fhiadhnaise sin ar na prímh-leabhraibh seo síos, atá re a bhfaicsin fós, mar atá Leabhar Árda-Mácha; Saltair Chaisil, do scríobh Cormac naomhtha mac Chuileann in rí dá chúigeadh Múmhan agus áirdeaspog Chaisil ; Leabhar na hUachongmhála; Leabhar Chluana h-Eidhneach Fionntain i Laoighis; Saltair na Rann, ro scríobh Aonghus Céile Dé; Leabhar Ghlinne-dá-loch; Leabhar na g-Ceart, ro sgríobh Beinén naomhtha mac Seisgnéin; Uidhir Chiaráin, ro 80 scríobhadh i g- Cluain-mhic-nóis; Leabhar Buidhe Moling, agus Leabhar Dubh Molaga. Agus fós ní thuigim cionnus fuaradar na seanchadha sceula na ndrong adeirid do theacht i n- Éirinn ria n-dílinn, acht munab iad na deamhain aerdha do bhíodh 'na leannánaibh sídhe aca re linn a mbeith págánta tug dóibh iad: nó munab i leacaibh cloch fuairsiod scríobhtha iad iar dtrághadh na dílinne, dámadh fíor an sceul; óir ní ionráidh gurab é an Fionntain úd do bhaoi rés an dílinn do mhairfeadh d'á héis, do bhrígh go bhfuil an Scrioptúir 'na aghaidh, mar a n-abair 148 nach deachaidh do'n droing daonna gan báthadh, acht ochtar na háirce amháin, agus is follus ná'r dhíobh sin éisean. Uch, is truagh nach tuigid lucht na honóra saoghalta, nó nach tugaid lucht na honóra saoghalta dá n-aire, na saobh-chrotha so chuireas an sealgaire úd. Is sé chialluigheas an ‘Sanctus’ do rádh trí h-uaire, Trí Pearsana do bheith 'san Tríonóid.

Next

Full text of Well On't, Or Reflections on the Great Truths of the Christian Religion for Every Day in

An ceathramhadh eagnaidhe

Is eadh tarla don treas fear. The site is also an important breeding ground for many species of , in particular the Charadrius morinellus. Óir ní tugthar rí ar chorp mharbh an ríogh, ná impir ar chorp mharbh an impire, ná prionnsa ar chorp mharbh an phrionnsa. Uime sin, is follus gur breug meabhlach do rinne Hanmer ann so, i ndóigh go mbadh lughaide do bhiadh cádhas ag Éireannchaibh ar uaimh purgadóra é. ’ Adeir Ieronimus, 'san eipistil do sgríobh chum Marcella — ‘Do íodhbair ar sé Meilcisideic arán agus fíon i gcruth nó i bhfioghair Chríost. Tuig, a léaghthóir, go rabhadar trí heasbadha ar Stanihurst re scríobhadh stáire na h- Éireann as ná'r chóir cion stáraidhe do thabhairt air.

Next

Trí Bior

An ceathramhadh eagnaidhe

Do bharr ar gach ní dá ndubhramair, ní cneasta a mheas go n-oirdeóchadh an eaglais darab ainm do réir Phóil san treas caibidil don chéid-Eip. ’ Léightear i mbeatha S. Ag so is iontuigthe go dtig do chuimhne an bháis neimhsheadh ag duine i maoin shaoghalta. Tig an bás go meinic dá mbreith, an tan is lugha bhíos a uamhan orra, agus caillid a lúth agus a láthar, a ngné agus a maise agus a maoin agus gach sochar oile ó shin amach. An treas goin déag Is é an t-éagcomhlann so atá ag anam an mhairbh agá chasaoid san. Donnchadh mhac Giolla Phádraig, 61-3. An seachtmhadh goin déag Is truagh, ó tá an gadhar saothair se,.

Next

Ó BUACHALLA, Liam (1899

An ceathramhadh eagnaidhe

Ag so sompla air sin — eadhon, an tan iompuighthear feoil i gcrumhaibh; óir téid claochlódh ar roinn de'n tsubstaint so na feóla — eadhón, ar an bhfoirm, ar an tsubstaint eile — eadhón, i bhfuirm cruimh — gidheadh anaidh an roinn eile eadhon, an t-adhbhar go hionann in gach cuid díobh. Augustín 'san gcúigeadh caibidil do sgríobh anaghaidh eipiostalach eiricigh dár bh'ainm ‘Fundamentum’ — ‘Ní chreidfinn do'n tSoisgeul ar sé muna bhéaradh úghdarás na hEagluise Chatoilice chuige mé. No one will deny that Keating's stories are the most interesting part of his history, and that to them is due the popularity the work enjoyed in manuscript copies for two hundred years after its first appearance. An dara sompla, an íoc luibh nó an deoch leighis in a mbiadh sláinte do thabhairt do'n othar, ní théid i dtairbhe dhó acht muna n-ibhidh í; mar an gceudna do'n chorn tsláin-íce úd na Páise ní théid i sochar do'n pheacach nó go dtathuighthear ris é maille re deagh-oibreachaibh na h-aithrighe agus le coimhlíonadh na n-aithneadh. Cialluigheas fós an churr dheas an cineadh Iudaigheach, agus an churr chlé an cineadh eile.

Next

Trí Bior

An ceathramhadh eagnaidhe

Ionann sin re a rádh agus maille re cumhachtaibh do bheith ar Neamh agus ar talmhain aca. Da Chluais Chapaill ar Labhraidh Loingseach 2. An dara goin An dara hadhbhar, airleagadh an ghrádha. Surgant et opitulentur vobis, et in necessitate vos protegant ‘cáit i bhfuilid a ndée súd 'nar chuireadar a muinighin? Má chuirim cleiteach orm féin moch-tráth, agus go rachainn in aigéan na mara, gan amhrus béaraidh Do lámh as mé, agus greamóchaidh Do dheas-lámh mé. An t-aonmhadh goin déag Ní fhuil fós easbaidh spioradálta dá mbí ar dhuine nach leighiseann smuaineadh meinic an bháis. ’ Leis sin tug Iúdas fá deara caismearta catha do choimhsheinim, do léir-thionól a shluaigh, agus do thriall féin i bhfíorthosach an tsluaigh go dána, agus tug ucht ar Timotheus agus ar a mhuinntear, agus do chuir ina raon madhma agus míochosgair iad, ionnus gur fhágadar a meirgidhe agus a n-arm, agus gur theitheadar fá thearmann do bhí lámh leo.

Next

Part 14 of Eochair

An ceathramhadh eagnaidhe

Bíodh a fhiadhnaise sin ar Dionysius Halicarnassensis san chúigeadh Leabhar, mar a léaghthar, an tan fuair an ridire rathmhar ro-chródha, agus an caiptín cosgrach caith-iorghalach, agus an baránta bríoghmhar beó-ghalach. Mar an gcéadna do-ní bás na coire ris an anam: dealuighidh a shochair agus a shubháilce ris. Agus do-chím an nós so agá ghnáthughadh i gConnachtaibh. Gidheadh, ní fuaras eadorra áireamh is mó shaoilim do bheith fírinneach ioná an t-áireamh do -ghní drong díobh do-bheir ceithre míle, caoga, a's dá bhliadhain, do'n aimsir ó Ádhamh go gein Chríost; agus is eadh is mian liom an t-úghdar barántamhail is foigse thig do'n áireamh so do leanmhain i gcomhaimseardhacht na n-árdfhlaitheadh, na n-aos, na bpápadh, agus na 90 ngcomhairleadh gcoitcheann i ndeireadh an leabhair i n-a n-áitibh cinnte féin. Ó go fírinneach is mór an neamhdhuineatacht é! Agus Cambrens, do ghabh ré' ais barántas do dhéanamh ar chách, is cosmhail ris gurab dall nó daoi tug frais-eolas fabhaill dó, mar gur fhágaibh gabháil Tuaithe Dé Danann gan luadh do dhéanamh uirre, agus go rabhadar trí bliadhna teasda do dhá chéad i gceannas Éireann, agus go rabhadar naoi ríogha díobh i bhflaitheas Éireann; agus é iar ngabháil ré' ais ceud ghabh la Éireann do chur síos, gémadh í gabháil Ceasrach í, agus nach gabhaid na seanchadha go cinnte mar ghabháil ria, tar cheann go luaidhtear leó i n-a leabhraibh í.

Next

Ó BUACHALLA, Liam (1899

An ceathramhadh eagnaidhe

Agus ní luaithe do bhiadh meall ime agá leaghadh i gcoire fhiochdha ioná do bhí an cainnleóir ag leaghadh san tobar. Deich mbaile seacht bhfichid agus naoi gcéad baile biadhtaigh atá innte. Ata se docbuimsigfathe a gcdmhachl; tiime sin nl fefdir seasamh an aghaidh ; Ata sc dochuimsighthe a gceart; agus Ak brigh sin, '''iocfadh le-gacb naon do reira oibreacha. Óir is re n-a linn frith Caiseal ar dtús; agus is é fá hainm do'n áit re' ráidhtear Carraig Chaisil indiu, Siothdhruim. Bíodh a fhiadhnaise sin ar an dteist do-bheir Cambrens, 4 Spenser, Stanihurst, Hanmer, Camden, Barclaí, Morison, Davis, Campion, agus gach Nua-Ghall eile d'á scríobhann uirre ó shoin amach, ionnus gur b'é nós, beagnach, an phroimpiolláin do -ghníd, ag scríobhadh ar Éireannchaibh. Óir, ar son go n-áirmhthear a sé deug agus fiche i gcúigeadh Uladh, ní raibhe acht a trí deug agus fiche innte go haimsir na gcúigeadhach.

Next

Full text of from Keating's History of

An ceathramhadh eagnaidhe

Gidheadh, ionnus nach measgfainn meabhair an aithrighigh, bíodh a fhios aige go bhfuil iomlánughadh na faoisidine i gcúig gcoingheallaibh, cialluighthear anns na cúig lithreachaibh atá 'san bhfocal so ‘Iúdas. Augustín, 'san dara caibidil do sgríobh ar Fhiosrughadh na n-Easlán. ’ An seiseadh nídh dorighne Críost — éigheamh, ag radh, ‘A Lasaruis ar Sé , tar amach. Giolla Comhghaill Ó Sléibhín, 55. Cormac mhac Airt, 14-23, 26, 27.

Next